Општинско Основно Училиште
„Ј.Х. Песталоци“ - Скопје

Реонизација

2020-05-10 15:37:10

Рамката на Општинското основно училиште „Ј.Х.Песталоци“ е креирана од следните гранични улици:


 

-       Од раскрсницата на бул. „Климент Охридски“ со бул. „Свети Кирил и Методиј“, по должина  на бул. „Митрополит Теодосиј Гологанов“(десна страна),до раскрсницата на бул. „Митрополит Теодосиј Гологанов“ со улица „Франклин Рузвелт“

      Од раскрсница на бул. „Митрополит Теодосиј Гологанов“, со улица „Франклин Рузвелт“ (десна страна), до раскрсницата на улица „Франклин Рузвелт“ со бул. „Партизански одреди“;

Од раскрсницата на улица „Франклин Рузвелт“со бул. „Партизански одреди“; (десна страна) до раскрсницата на бул. „Партизански одреди“ со бул.„Климент Охридски“;

Од раскрсницата на бул. „Климент Охридски“ со бул. „Партизански одреди“; (десна страна) до раскрсницата на бул.„Климент Охридски“ со бул. „Свети Кирил и Методиј“.

Во опфатот на ООУ ,,Ј.Х.Песталоци“ влегуваат следните улици:

ул. „Петар Поп Арсов“

ул. „Рајко Жинзифов“

ул. „Никола Тримпаре“

ул. „Владимир Полежиновски“

ул. „Васил Стефановски“

ул. „Мирослав Крлежа“

ул. „9 Мај“

ул. „Аминта Трети“

ул. „Костурски Херои“

ул. „Шумадиска“

ул. „Златко Шнајдер“

ул. „20 Октомври“

ул. „Апостол Гусларот“

ул. „Дебарца“

ул. „Борка Талевски“

ул. „Киро Крстевски Платник“

ул. „Коста Шахов“

ул. „Адолф Циборовски“

ул. „Христо Смирненски“

ул. „Мирче Оровчанец“

ул. „Роза Луксембург“

ул. „Стефан Јакимов Дедов“

ул. „Диме Аницин“

ул. „Коле Неделковски“

Бул. „Свети Кирил и Методиј“

Бул. „Митрополит Теодосиј Гологанов“

Бул. „Климент Охридски“

дел од ул.„Франклин Рузвелт“

дел од бул.„Партизански одреди“

дел од бул. „Мајка Тереза“

дел од ул. „Мавровска“

дел од ул. „Ѓуро Ѓаковиќ“

дел од ул. „29 Ноември“

ул. „13 Јули“

 

Учениците од  прво (I) до деветто (IX) одделение од овој реон се запишуваат во Општинското основно училиште ,,Ј.Х.Песталоци“.

 

Корисни линкови

Е-дневник E-Учебници Министерство за образование и наука Биро за развој на образованието