Општинско Основно Училиште
„Јохан Хајнрих Песталоци“ - Скопје

Документи

2020-02-03 16:35:06Годишна програма за работа на училиштето за учебната 2021/22 година

 

Годишна програма за работа на училиштето во учебната 2021/22 година

 

Завршни сметки за 2020 година

 

785-28

 

785-13

 

603

 

785-32

 

787

 

903

 

Полугодишен извештај за работата на Училиштето ви учебната 2020/21 година 

 

Протокол, план и алгоритам за постапување на основните училишта во Република Северна Македонија за реализација на воспитно-образовниот процес со физичко присуство на учениците во учебната 2020/2021 година

 

 

 

Известување за почетокот на учебната 2020/21 година за учениците од прво до деветто одделение

 

 

 

Oрганизација на протокот на ученици, наставници и други лица во ООУ „Јохан Хајнрих Песталоци“ во услови на посебни мерки за заштита од ширење на корона вирусот (КОВИД-19)

 

 

 

Кодекс за учење на далечина

 

 

 

Оперативен план за организација и реализација на воспитно-образовната работа 

 

 

 

Мерки за заштита и реализација на воспитно-образовниот процес со физичко присуство на учениците во учебната 2020/2021 година во ООУ„Јохан Хајнрих Песталоци“ – Скопје 

 

 

 

Кодекс на однесување на учениците за следење на наставата со физичко присуство  

 

 

 

Годишна програма за работа на училиштето во учебната 2020/21 година

 

 

 

Полугодишен извештај за работата на училиштето во учебна 2019/20 година

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Корисни линкови

Е-дневник E-Учебници Министерство за образование и наука Биро за развој на образованието