Општинско Основно Училиште
„Јохан Хајнрих Песталоци“ - Скопје

Мисија и визија на училиштето

2020-02-03 15:56:38Мисија

Средина која поттикнува и овозможува континуиран развој и креативно учење.

 

Визија

Интегрирање и живеење на неколку основни принципи:  слобода, учество и еднаквост.

Развивање на чувство за одговорност, соработка и заедништво

 

 

Примена и промоција на наставни стандарди кои ја поттикнуваат самодовербата и го оспособуваат ученикот за критичко и самостојно мислење

 

Корисни линкови

Е-дневник E-Учебници Министерство за образование и наука Биро за развој на образованието