Општинско Основно Училиште
„Јохан Хајнрих Песталоци“ - Скопје

ЛокацијаОпштинско Основно Училиште „Јохан Хајнрих Песталоци“ - Скопје

ул. Апостол Гусларот 3, Центар, Скопје 1000
e-mail: info@ooupestaloci.edu.mk

Корисни линкови

Е-дневник E-Учебници Министерство за образование и наука Биро за развој на образованието