Општинско Основно Училиште
„Ј.Х. Песталоци“ - Скопје

Вработени

2020-02-03 15:46:41 СТРУЧНИ СОРАБОТНИЦИ

Весна Шуркова - психолог

Виолета Крстевска Васиќ - педагог

Маргарита Ѓуриќ - библиотекар  

НАСТАВНИЦИ ВО ОДДЕЛЕНСКА НАСТАВА

Мимоза Манчевска Наташа Ѓорѓиоска
Евдокија Петрушевска                                  Марина Зафировска                                        
Катица Ацковска Симона Леновска
Билјана Лукановска Емилија Иванова Андоновска
Даниела Апостолска Ивана Јанковска
Катерина Данилоска Поповска Теодора Ефремова
Моника Камчевска Татјана Шекеринова
Елизабета Даскалова Ана Митровска
Соња Анчевска Жаклина Јагликовска
Сузана Милошева Левкова Катарина Василевска
Соња Боглевска Ана Сенчук
Маргарет Пејоска Ружица Јанковска
Марија Гавриловски Аница Мицевска
Јасмина Михаиловска Весна Лазарова Џаковиќ

 

НАСТАВНИЦИ ВО ПРЕДМЕТНА НАСТАВА

 

Корисни линкови

Е-дневник E-Учебници Министерство за образование и наука Биро за развој на образованието