Општинско Основно Училиште
„Ј.Х. Песталоци“ - Скопје

Критериуми за избор на првенец на генерација и пофалени ученици

2021-05-12 10:49:28

Согласно Правилникот за избор на првенец на генерација и пофалени ученици, донесен на Наставнички совет на ден 7. V 2021 година, ООУ „Јохан Хајнрих Песталоци“, Скопје ги објавува Критериумите за избор на првенец на генерација и пофалени ученици.


Бодовна скала за избор на првенец на генерација

Корисни линкови

Е-дневник E-Учебници Министерство за образование и наука Биро за развој на образованието