Општинско Основно Училиште
„Ј.Х. Песталоци“ - Скопје

Информации за родители, Протокол и план за одржување на наставата

2021-09-06 10:19:17Информација за наставата со физичко присуство

Корисни линкови

Е-дневник E-Учебници Министерство за образование и наука Биро за развој на образованието