Општинско Основно Училиште
„Ј.Х. Песталоци“ - Скопје

Годишна програма за работа на училиштето во учебната 2021/22 година

2021-09-06 10:28:34Годишна програма за работата на училиштето за учебната 2021/22 година

Корисни линкови

Е-дневник E-Учебници Министерство за образование и наука Биро за развој на образованието