Општинско Основно Училиште
„Ј.Х. Песталоци“ - Скопје

Годишен извештај за работата на училиштето во учебната 2020/21 година

2021-07-05 12:58:03https://ooupestaloci.edu.mk/images/sodrzina/33941625482672.pdf  

Корисни линкови

Е-дневник E-Учебници Министерство за образование и наука Биро за развој на образованието